thaiindy.org home    about us    contact us    login  

หน้าหลัก
ประเทศไทย
ต่อต้านเสรีนิยมใหม่
สิ่งแวดล้อม
สันติภาพ
รัฐก่อการร้าย
สงครามอิรัก
ภูมิภาค
VDO Clip
In Picture

ภูมิภาค
เหตุการณ์ทั่วไป
เอเซียใต้
เอเซียตะวันออก
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้
ยุโรป
สหรัฐ
อัฟริกา
อัฟกานิสถาน
อิหร่าน
ลาติน อเมริกา
ตะวันออกกลาง
ปาเลสไตน์
พม่า

thaiindy banner
thaiindy > ภูมิภาค > เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ > รายการ หน้าที่ 1

ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน

ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ, thaiindy, 10 ธันวาคม 2551 : ผู้ชม 24974

อาเซียนยึดถือแนวคิดการพัฒนาที่เชื่อว่าการพัฒนาทางเศรษฐกิจจะยกระดับมาตรฐานการครองชีพ ขจัดความยากจน รัฐสมาชิกจะให้ความร่วมมือด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจมาตลอด การกล่าวถึงด้านสังคมและวัฒนธรรมเพิ่งได้รับบรรจุในปฏิญญาบาหลี ครั้งที่ 2 ปี 2545 ที่ให้สร้างประชาอาเซียน ที่ประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ และความร่วมมือด้านสังคมวัฒนธรรม จากนั้นจึงได้รับการร่างเป็นแผนงานในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ ปี 2547

หน้าที่ 1

ผลกระทบจากโลกาภิวัฒน์กับอาเซียนด้านสังคม


กลุ่มอาเซียนได้เข้าสู่ระบบการค้าโลกในยุค “โลกาภิวัฒน์” ด้วยการเปิดเสรีทางการเงิน ทำให้เงินทุนสามารถไหลเข้าและออก จนกระทั่งเกิดวิกฤติการเงิน “ต้มยำกุ้ง” ของไทยที่ผลกระทบไปถึงประเทศเพื่อนบ้านและลุกลามไปทั่วโลก วิกฤติครั้งนี้มีผลอย่างรุนแรงกับไทยและอินโดนีเซียทางด้านสังคม มีคนตกงานมากมาย ธุรกิจล้มละลาย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในอินโดเซีย ที่ระบอบ “ซูฮาโต” ที่ครองอำนาจมานานกว่า 30 ปีต้องล้มลง

บทเรียนของวิกฤตินี้ได้ทำให้อาเซียนตระหนักถึงการเตรียมการอย่างเป็นระบบต่อผลกระทบจากโลกาภิวัฒน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มประเทศอาเซียนพึ่งพิงการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศอย่างสูง มิฉะนั้น ประเทศกลุ่มอาจจะไม่สามารถรับมือกับวิกฤติการณ์ของโลกได้อย่างทันท่วงที

ถึงแม้ว่า แผนปฏิบัติการประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนจะได้รับบรรจุพร้อมกับแผนปฏิบัติการประชาคมอาเซียนที่มีความมั่นคงทางการเมืองก็ตาม แต่ด้านการเมืองความมั่นคงมีองค์กรคือ ARF ที่ทำหน้าที่ในอาเซียนยุคหลัง แตกต่างจากด้านสังคมวัฒนธรรมที่ไม่เคยมีกิจกรรมร่วมกันในระดับภูมิภาคอย่างเป็นทางการมาก่อน

ลักษณะและองค์ประกอบของประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน


แผนปฏิบัติการประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio Cultural Community: ASCC) กล่าวถึงมุ่งหมายในการส่งเสริมความสมานฉันท์ที่ยั่งยืนระหว่างประเทศและประชาชนในอาเซียน ร่วมมือสร้างชุมชนแห่งความเอื้ออาทร ที่มีวัฒนธรรมการพึ่งตัวเองบนบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน เพื่อก่อตั้งสายใยแห่งความผูกพันและความเข้มแข็งทางด้านประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกันระหว่างประเทศและประชาชาติในภูมิภาคนี้ โดยสาระสำคัญคือ

1. ส่งเสริมการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์
2. ลดช่องว่างการพัฒนา
3. สร้างหลักประกันความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
4. สร้างเอกลักษณ์อาเซียน

1. ส่งเสริมการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์


1.1 กำจัดความยากจน
- ขับเคลื่อนชุมชนไปสู่การลดความยากจน
- ส่งเสริมกิจกรรมสินเชื่อขนาดย่อมในชนบท

1.2 ก่อตั้งเครือข่ายความปลอดภัยและการคุ้มครองทางสังคมจากผลกระทบของการบูรณาการและโลกาภิวัฒน์
- สวัสดิการและประกันสังคม
- ศึกษาการสร้างกลไกความปลอดภัยต่อภาคเกษตร ป่าไม้ และประมงจากภัยธรรมชาติ

1.3 สร้างหลักประกันการเข้าถึงการศึกษาโดยทั่วถึง

1.4 ส่งเสริมการจ้างงานและการทำธุรกิจที่เหมาะสม
- ส่งเสริมการทำธุรกิจของเยาวชน
- ส่งเสริมและคุ้มครองด้านความปลอดภัยในการทำงาน

1.5 การคุ้มครองและส่งเสริมของแรงงานอพยพ

1.6 ส่งเสริมสิทธิสตรีและเด็ก สวัสดิการและการคุ้มครองและความเสมอภาคหญิงชาย

1.7 การเข้าถึงความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร
- เน้นหนักด้านมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อการส่งออก

1.8 ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพด้านต่างๆและคุณภาพชีวิตที่แข็งแรง

1.9 ปรับปรุงศักยภาพในการควบคุมโรคติดต่อ

1.10 อำนวยการกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมได้เข้าถึงวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี

1.11 สร้างการฟื้นฟูจากภัยพิบัติและชุมชนปลอดภัย

1.12 สร้างหลักประกันอาเซียนปลอดยาเสพติด

1.13 ส่งเสริมการใช้หลักกฎหมาย ระบบยุติธรรม แลธรรมาภิบาล

1.14 ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม

1.15 ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านข้อมูลและการสื่อสาร

ข่าวในหมวดเดียวกัน

รมต.กลาโหมสหรัฐและจีนกล่าวตอบโต้กันและกันเกี่ยวกับนโยบายทางการทหารของจีนในเอเชีย
อินโดนีเซียคืบหน้าแบบก้าวกระโดดในการปราบปรามคอรัปชั่นช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
คนงานสิ่งทอกัมพูชาขู่ชุมนุมขนาดใหญ่
ความตึงเครียดกับออสเตรเลียเพิ่มขึ้น เมื่ออินโดนีเซียปรับกำลังเรือรบ
MILF, รัฐบาล เปิดเผยความคาดหวังที่จะเป็นรอบสุดท้ายของการ เจรจาสันติภาพ


ข่าวล่าสุด
> รมต.กลาโหมสหรัฐและจีนกล่าวตอบโต้กันและกันเกี่ยวกับนโยบายทางการทหารของจีนในเอเชีย
> การแต่งงานคู่รักเพศเดียวกันคู่แรกใน อังกฤษและเวลส์
> ความโกรธ ความไม่เชื่อ เมื่อโอบามาปกป้องสหรัฐบุกอิรัก
> เดินขบวนเพื่อศักดิ์ศรี ในสเปน : การเดินขบวนใหญ่ต่อต้านการรัดเข็มขัด
> ประธานาธิบดีรัสเซียลงนามในสนธิสัญญาผนวก Crimea เข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซีย
> เริ่มต้นแล้วการเดินขบวนเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศข้ามสหรัฐ
> หลายหมื่นคนในประเทศฝรั่งเศสบอกว่าไม่เอาสนามบินใหม่
> ชาวนาบราซิลลุกขึ้นสู้ธุรกิจการเกษตร เผชิญหน้าตำรวจปราบจลาจล
> นักเคลื่อนไหวต่อต้าน Drone ที่โดดเด่นถูกลักพาตัวในปากีสถาน
> อินโดนีเซียคืบหน้าแบบก้าวกระโดดในการปราบปรามคอรัปชั่นช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

   

thaiindy.org: about us privacy contact us